Počasie:
LZPE - Airfield Prievidza, Slovakia
DATE: 18 March 2018 / 04:53 [03:53UTC]
CURRENT WEATHER:
Temp: -3 °C
Dew: -9 °C
Wind: 5.7 / 39
Wind Gust 10 min max: 8.5
QNH: 1003.6 & Steady
Humidity: 64 %
Rainrate: 0.0 mm/hr
Sunrise: 05:53
Sunset: 17:55

Rok 2018


Súvisiace články: 1 - 6 / 6

Členská schôdza AK

26.02.2018

Vážení členovia Aeroklubu Prievidza.

Rada AK Vás týmto pozýva na členskú schôdzu nášho Aeroklubu, ktorá sa bude konať dňa 18.03.2018 o 10,0­0 hod. v reštaurácii AEROREST na našom letisku.

viac »

Poukazovanie 2% dane

20.02.2018

Vážení priatelia.

V prípade, že sa rozhodnete poukázať nám 2% z Vašej zaplatenej dane z príjmu za rok 2017, postup je prehľadne popísaný na rozhodni.sk

Právnické a fyzické osoby , ktoré si samostatne podávajú daňové priznanie vpisujú údaje o prijímateľovi priamo do daňového priznania.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje.

viac »

Zmena frekvencie LZPE

19.02.2018

Od 26.04.2018 – 123,055 MHz

V súvislosti s postupným prechodom na kanálový rozostup 8,33kHz v civilnom leteckom frekvenčnom pásme sa mení aj komunikačná frekvencia nášho letiska.

Na základe našej individuálnej žiadosti nám Dopravný úrad pridelil novú frekvenciu pre hlasovú komunikáciu – 123,055 MHz.

K prechodu na túto frekvenciu dôjde podľa časového harmonogramu zverejneného v AIC A5/17 dňom 26.04.2018 od 00:00 hod.

viac »

PMSR 2018

19.02.2018

Registrácia spustená

Oznamujeme spustenie registrácie Plachtárskych majstrovstiev Slovenska 2018. PMSR 2018 sa uskutočnia v termíne 10 – 22.06.2018. Súťaž bude súčasne predzávodom 20th FAI European Gliding Championship, ktoré organizujeme v budúcom roku.

Registrácia a ďalšie informácie sú dostupné na www.pmsr.sk

viac »

Oznam pre členov AK

19.02.2018

Vážení členovia AK Prievidza

Rada AK na svojom zasadnutí 14.12.2017 určila termíny školení odborností a členskej schôdze nasledovne:

  • školenie PO 10.03.2018
  • školenie MO + BO 17.03.2018
  • členská schôdza AK 18.03.2018

Ďalšie dôležité termíny SNA:

viac »

PF 2018

01.01.2018
PF2018
viac »

Kontakt:
Občianske združenie
Aeroklub letisko Prievidza
Letisková 8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.: +421 46 543 06 11
+421 911 11 05 04
fax: +421 – 46 – 543 81 11

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.