Počasie:
LZPE - Airfield Prievidza, Slovakia
DATE: 08 July 2020 / 10:27 [08:27UTC]
CURRENT WEATHER:
Temp: 18 °C
Dew: 11 °C
Wind: 2.9 / 239
Wind Gust 10 min max: 4.0
QNH: 1018.4 & Steady
Humidity: 60 %
Rainrate: 0.0 mm/hr
Sunrise: 04:52
Sunset: 20:48

COVID 19 - platné správy NOTAM

Novinky z aeroklubu » Rok 2020 » COVID 19 - platné správy NOTAM

« späť

Vážení leteckí priatelia

V súvislosti s činnosťami všeobecného letectva vo vzdušnom priestore SR sú v platnosti nasledovné obmedzenia:
(C1019/20 NOTAMR C0958/20
Q)LZBB/QAFXX/IV /NBO/E/000/99­9/4844N01942E116
A)LZBB B)2006200400 C)2009202359EST
E)COVID-19: OBMEDZENIA LETU
CIVILNE LETY S MIESTOM VZLETU NA UZEMI INEHO STATU A S MIESTOM PRISTATIA NA UZEMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY SU ZAKAZANE.
TO NEPLATI PRE:

 1. LETY LIETADIEL NA LETECKU PREPRAVU NAKLADU A POSTY
 2. LETY LIETADIEL VYKONAVAJUCICH CINNOSTI PATRANIA PO LIETADLACH A ZACHRANY LUDSKEHO ZIVOTA
 3. LETY LIETADIEL VYKONAVAJUCICH HASENIE POZIAROV
 4. LETY NA ZMIERNENIE NASLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI
 5. LETY NA HUMANITARNE UCELY
 6. LETY ZDRAVOTNICKEJ ZACHRANNEJ SLUZBY POVOLENE PRISLUSNYM ORGANOM
 7. TECHNICKE A PREMIESTNOVACIE LETY
 8. VSETKY LETY LIETADIEL NA PALUBE S CESTUJUCIMI S PRECHODNYM ALEBO TRVALYM POBYTOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE S POZNAMKOU REPATRIACIA VO FPL
 9. TECHNICKE MEDZIPRISTATIE NA NEOBCHODNE UCELY S CIELOM DOPLNENIA PALIVA ALEBO Z DOVODU MIMORIADNEJ ALEBO NUDZOVEJ SITUACIE BEZ MOZNOSTI NASTUPENIA ALEBO VYSTUPENIA CESTUJUCICH, NALOZENIA ALEBO VYLOZENIA NAKLADU
 10. LETY NA ZABEZPECENIE HOSPODARSKEJ A SOCIALNEJ FUNKCIE STATU SO SUHLASOM MINISTRA DOPRAVY A VYSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 11. VSETKY LETY S MIESTOM VZLETU NA UZEMI BULHARSKA, CYPRU, CESKEJ REPUBLIKY, CIERNEJ HORY, DANSKA, ESTONSKA, FAERSKYCH OSTROVOV,FINSKA,GREC­KA,CHORVATSKA,IS­LANDU,LICHTEN­STAJNSKA, LITVY,LOTYSSKA, MADARSKA, MALTY, MONAKA, NEMECKA, NORSKA, POLSKA,RAKUSKA, SLOVINSKA ALEBO SVAJCIARSKA A S MIESTOM PRISTATIA NA UZEMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.)

  (C0881/20 NOTAMR C0875/20

  Q)LZBB/QOEXX/IV /NBO/E/000/99­9/4844N01942E116

  A)LZBB B)2005280821 C)2008282359EST

  E)COVID-19: POZIADAVKY NA POSADKY/CESTUJUCICH

 1. PILOT ZODPOVEDNY ZA LIETADLO PRILIETAVAJUCE DO FIR LZBB MUSI PO PRISTATI NA PRVOM LETISKU NA UZEMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY ODOVZDAT VSEOBECNE VYHLASENIE. VSEOBECNE VYHLASENIE MUSI BYT ODOVZDANE OPRAVNENEJ OSOBE PREVADZKOVATELA LETISKA.
 2. KAZDY CESTUJUCI, VRATANE TRANSFEROVYCH CESTUJUCICH, VYPLNI NA LETISKU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE FORMULAR NA VYHLADANIE CESTUJUCEHO.FOR­MULAR NA VYHLADANIE CESTUJUCEHO POSKYTNE CESTUJUCIM POSADKA LIETADLA, VYPLNENE FORMULARE POSADKA LIETADLA ODOVZDA OPRAVNENEJ OSOBE PREVADZKOVATELA LETISKA NA CIELOVOM LETISKU.
 3. LETECKI DOPRAVCOVIA A OSTATNI PREVADZKOVATELIA LIETADIEL MUSIA UCHOVAVAT DOSTUPNE UDAJE KTORE SU K DISPOZICII (IDENTIFIKACIA, KONTAKTNE UDAJE O CESTUJUCICH A CISLO PRIDELENEHO MIESTA NA SEDENIE V LIETADLE) MINIMALNE 30 DNI.
 4. OD PILOTA ZODPOVEDNEHO ZA LIETADLO SA POZADUJE, ABY OZNAMIL RIADENIU LETOVEJ PREVADZKY, AK JE TO MOZNE ESTE PRED PRISTATIM,ZE MA PODOZRENIE, ZE SA NA PALUBE VYSKYTUJE PRIPAD NAKAZY KORONAVIRUSOM COVID-19.
 5. VSEOBECNE VYHLASENIE V ANGLICKOM JAZYKU A FORMULAR NA VYHLADANIE CESTUJUCEHO V ANGLICKOM A SLOVENSKOM JAZYKU SU K DISPOZICII NA WEBOVEJ STRANKE MINISTERSTVA DOPRAVY A VYSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY HTTPS://WWW.MIN­DOP.SK/FACILI­TATION-AIR-TRANSPORT)

« späť

zápis: 20.06.2020 | počet zobrazení: 96

Kontakt:
Občianske združenie
Aeroklub letisko Prievidza
Letisková 8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.: +421 46 543 06 11
+421 911 11 05 04
fax: +421 – 46 – 543 81 11

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.