Počasie:
LZPE - Airfield Prievidza, Slovakia
DATE: 19 January 2019 / 22:13 [21:13UTC]
CURRENT WEATHER:
Temp: -2 °C
Dew: -6 °C
Wind: 4.5 / 20
Wind Gust 10 min max: 6.3
QNH: 1020.4 & Steady
Humidity: 75 %
Rainrate: 0.0 mm/hr
Sunrise: 07:30
Sunset: 16:22

Dôležité oznamy

SK » Letisko » Dôležité oznamy

« späť

Dôležité upozornenie!

Od 15.08.2018 je Letisko Prievidza uzavreté z dôvodu modernizácie. Počas realizácie výstavby bude letisko uzatvorené pre všetky prílety a odlety. Pre potreby prevádzkovateľa letiska a jeho užívateľov bude dočasne zriadená neverejná RWY 04/22. Použitie dočasnej RWY je možné len na základe povolenia prevádzkovateľa letiska. Informácie sú poskytované na:
TEL: +421 911 11 05 04
http: www.aeroklub-prievidza.sk

.............­.............­.............­.............­.............­.............­...........

Important Notice!

From 15.08.2018 Ae­rodrome Prievidza is closed due to modernization. Aerodrome will be closed for all arrivals and departures during the realization of construction. For requirements of aerodrome operator and his users non-public RWY 04/22 will be temporarily established . The use of temporary RWY is possible only on the base of aerodrome operator clearance. Information is available on:
TEL: +421 911 11 05 04
http: www.aeroklub-prievidza.sk

« späť

zápis: 09.06.2015 | počet zobrazení: 4132

Kontakt:
Občianske združenie
Aeroklub letisko Prievidza
Letisková 8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.: +421 46 543 06 11
+421 911 11 05 04
fax: +421 – 46 – 543 81 11

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.