Odplaty za používanie letiska

SK » Letisko » Informácie pre pilotov » Odplaty za používanie letiska

« späť

Odplaty za používanie letiska

Základom výpočtu odplát je maximálna vzletová hmotnosť (MTOM) lietadla uvedená výrobcom lietadla
Sadzby za každú tonu (aj započatú) maximálnej vzletovej hmotnosti (MTOM) lietadla:

Typ odplaty Sadzba (vrátane DPH)
Plné pristátie lietadla do 600kg MTOM vrátane – 4,00 EUR
  od 601kg do 2000kg MTOM vrátane – 8,00 EUR
  Nad 2000kg MTOM + 4,00 EUR za každú ďaľšiu začatú tonu
Letmé pristátie lietadla 4,00 EUR
Parkovanie lietadla (nad 2 hod) 0,50 EUR/hod.

Všetky platby je možné vykonať v pokladni reštaurácie hotovosťou, alebo platobnou kartou. V prípade, zatvorenej pokladne je možné použiť platobnú bránu a internet banking.

Prevádzkovateľ letiska je oprávnený s jednotlivými prevádzkovateľmi lietadiel dohodnúť spôsob úhrady odplát za cvičné pristátia (za série letov a pod.), prípadne poskytnúť primeranú zľavu, ak to bude pre obe strany výhodné. V prípade domovských bázovaných lietadiel, alebo v prípade krátkodobých bázovaných lietadiel na letisku Prievidza je prevádzkovateľ letiska oprávnený poskytnúť zľavu.

Majiteľ a prevádzkovateľ lietadla sú spoločne a jednotlivo zodpovední za platenie odplát. Osobou povinnou zaplatiť odplatu je osoba, ktorá bola prevádzkovateľom lietadla v čase, keď bol vykonaný let. Ak je prevádzkovateľ neznámy, považuje sa za prevádzkovateľa majiteľ lietadla, pokiaľ nepreukáže, ktorá iná osoba bola prevádzkovateľom. Odplaty sú splatné pred odletom lietadla, pokiaľ nebolo dopredu zmluvne dohodnuté inak.

V prípade požiadavky na zabezpečenie prevádzky mimo prevádzkových hodín letiska (napr.nočná prevádzka), je prevádzkovateľ letiska Prievidza oprávnený účtovať si poplatky na základe individuálnej dohody s prevádzkovateľmi lietadiel.

« späť

zápis: 09.01.2020 | počet zobrazení: 0

Kontakt:
Aeroklub Prievidza,
občianske združenie
Letisková 387/8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.: +421 46 543 06 11
+421 911 11 05 04
fax: +421 – 46 – 543 81 11

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.