Počasie:
LZPE - Airfield Prievidza, Slovakia
DATE: 19 January 2019 / 22:36 [21:36UTC]
CURRENT WEATHER:
Temp: -2 °C
Dew: -6 °C
Wind: 4.1 / 24
Wind Gust 10 min max: 6.3
QNH: 1020.3 & Steady
Humidity: 74 %
Rainrate: 0.0 mm/hr
Sunrise: 07:30
Sunset: 16:22

Výcvik pilotov

SK » Naša činnosť » Motorové lietanie » Výcvik pilotov

« späť
Výcvik PPL

PPL – súkromný pilot letúnov

Podmienky:

 • vek min. 16 rokov
 • dobrý zdravotný stav
 • dostatok voľného času

Po oboznámení s podmienkami lietania v Aeroklube, absolvovaní teoretickej prípravy a lekárskej prehliadky, je záujemca zaradený do praktického výcviku. Výcvik sa vykonáva na lietadle typu WT9 Dynamic, vyrábanom firmou AEROSPOOL na našom letisku.

Po odlietaní osnovy (cca 45 hod.), zložení teoretických a praktických skúšok sa absolvent stáva držiteľom národnej licencie PPL.

Ako člen Aeroklubu má absolvent tohto výcviku možnosť ďalej rekreačne lietať na lietadlách vo vlastníctve AK Prievidza, preškoľovať sa na iné typy, alebo pokračovať vo výcviku pre získanie ďalších kvalifikácií.

Licencia po získaní príslušnej kvalifikácie umožňuje držiteľovi lietať na:

 • SEP(L) – jednomotorových lietadlách s piestových motorom
 • TMG – motorizovaných vetroňoch
 • ULL – ultraľahkých lietadlách

Ak máte záujem bližšie sa oboznámiť s výcvikovou osnovou a základným predpisom pre lietanie v aerokluboch, odporúčame Vám sekciu Na prevzatie, alebo nás kontaktujte.

Frekventované otázky záujemcov o Výcvik súkromného pilota letúnov PPL

Ako dlho trvá výcvik PPL(A)?

Všetko závisí len od Vás a od toho, koľko času a energie budete výcviku venovať. Pred samotným praktickým výcvikom je potrebné získať základné teoretické vedomosti a absolvovať preskúšanie z teórie. Potom sa začína reálne lietať podľa Osnovy letového výcviku obsahujúcou 20 úloh v celkovej dĺžke 45 letových hodín tak s inštruktorom, ako aj samostatne (V dĺžke Osnovy nie je zahrnuté Vaše záverečné preskúšanie Examinátorom Leteckého Úradu SR v trvaní minimálne 1h30m). Keďže jednotlivé úlohy na seba nadväzujú, pokiaľ konkrétnu úlohu nezvládnete, ďalej nepokračujete. Letecký výcvik nie je autoškola, maximálny dôraz sa kladie na bezpečnosť Vás i okolia! Pokiaľ je žiak šikovný, zvyčajne nalieta vo výcviku cca 50 hodín.

Dôležité je aj to, ako často budete chodiť lietať. Zo začiatku je potrebné budovať si nové návyky (Homo Sapiens nebol stvorený, aby lietal), preto je potrebné lietať pravidelne. Ak prídete 2× za mesiac na 2 hodiny, tieto návyky si vybudujete len veľmi ťažko a budete nútení znova odlietať tie isté úlohy, alebo ich časť, takže sa Vám výcvik nielen predĺži, ale hlavne predraží. Ideálne je absolvovať letovú časť výcviku v priebehu 6–12 mesiacov. Pokiaľ niekto chce, absolvuje výcvik aj za 3 mesiace. Maximálna doba výcviku je 24 mesiacov, po schválení LÚ SR je možné túto hranicu predĺžiť o ďalších 12 mesiacov.

Kedy môžem začať?

Kedykoľvek po dosiahnutí veku 16 rokov, horná veková hranica neexistuje. Zároveň je dôležitý aj zdravotný stav aspoň na úrovni Medical Class 2.

Lietať sa dá v AK PD celoročne, samozrejme si treba uvedomiť, že hlavne v zime je letových dní podstatne menej a trávnatá dráha môže byť dočasne zneschopnená počasím. Preto je najlepšie s letovým výcvikom začať na jar a dokončiť ho ešte počas jesene.

Kedy začnem reálne lietať?

Hneď po absolvovaní teoretického preskúšania. Samotnú pilotáž si vyskúšate už počas prvého letu. Najprv len počas vodorovného letu, v ďalších úlohách začnete postupne samostatne štartovať aj pristávať.

Kto je garantom výcviku?

Letecká škola – Registrované zariadenie Ing. Ján Chudý, na výcvik súkromných pilotov letúnov

Ing. Ján Chudý

 • Vedúci leteckej školy
 • Letový inštruktor
 • Letový inšpektor
 • Examinátor
 • Dopravný pilot, kapitán Boeing 737 a Cessna Citation 560 Encore

Potrebujem ovládať angličtinu?

Na samotný výcvik v zásade nie. Treba si ale uvedomiť, že angličtina je letecký jazyk. Pokiaľ chcete v budúcnosti lietať do zahraničia, alebo ašpirujete na dráhu profesionálneho pilota, bez jej aspoň základnej znalosti sa nezaobídete.

Keď ukončím výcvik, aké typy môžem lietať a kam môžem lietať?

Preukaz súkromného pilota letúnov – Private Pilote Licence (Aircraft) Vás oprávňuje bezúplatne pilotovať jednomotorové lietadlá s piestovým motorom s maximálnou vzletovou hmotnosťou (MTOW) 5700kg, na ktoré máte typové oprávnenie. Napr. po ukončení PPL výcviku v Aeroklube Prievidza (ďalej AK PD) budete mať typové oprávnenie na WT-9 Dynamic. Získanie typového oprávnenia na ďalší typ lietadla zvyčajne predstavuje preškolenie pozostávajúce z preštudovania letovej príručky a praktického lietania s inštruktorom v trvaní cca 2 letových hodín.

Lietať môžete prakticky kdekoľvek, všetko závisí predovšetkým od Vašich schopností, predpisov jednotlivých krajín a prevádzkovateľa lietadla. Každopádne napr. lietanie po Európe nepredstavuje väčší problém.

Rozdiely PPL výcviku v Aeroklube oproti súkromnej leteckej škole?

V zásade nejaké veľké rozdiely neexistujú. Aeroklub sa ale snaží, aby žiak po výcviku ostal jeho členom a rozšíril riadnu členskú základňu, samozrejme pokiaľ bude chcieť. Preto ste počas výcviku hosťujúcim členom Aeroklubu a učíme Vás nielen lietať, ale sa aj primerane starať o leteckú techniku. Znalosť administratívnej prípravy letu, predletovej prípravy lietadla, hangárovania, tankovania, ošetrenia lietadla po lete, atď. sa určite zíde každému pilotovi, bez ohľadu na to, či lieta v aeroklube, bude si lietadlo požičiavať od súkromného prevádzkovateľa, alebo si kúpi vlastné. Prirodzene pokiaľ nemáte záujem participovať na týchto činnostiach, za vopred stanovených podmienok to radi urobíme za Vás.

Čo je dobré ovládať a poznať pre začatím výcviku?

Základná znalosť ZŠ a SŠ fyziky a matematiky je určite prínosom. Angličtina už bola spomenutá. Pokiaľ čítate leteckú literatúru a časopisy, ovládate aspoň základnú terminológiu, prípadne sa venujete leteckému modelárstvu, je to určite plus. Pokiaľ nie, naučíme Vás postupne všetko potrebné.

Skúšky, ktoré ma počas výcviku čakajú.

Pred začatím letového výcviku:

 • Lekárska prehliadka u povereného leteckého lekára v rozsahu Medical Class II
 • Teoretické preskúšanie vedúcim výcviku zo základných znalostí  navigácie, leteckých predpisov a prevádzkových postupov, meteorológie, základov letu, letových výkonov, plánovania letu, všeobecných znalostí lietadla – drak, systémy, prístroje, elektronika, VFR komunikácie a letovej príručky letúna WT-9 Dynamic.

Počas letového výcviku:

 • Skúška na získanie Preukazu Rádiotelefonistu. Vydáva Telekomunikačný úrad, je potrebné získať ešte pred prvým samostatným letom.
 • Absolvovanie teoretických skúšok na Leteckom Úrade SR
 • Absolvovanie praktického preskúšania Examinátorom LÚ SR

Čo všetko budem po skončení výcviku vedieť?

Samozrejme lietať. Po skončení výcviku budete schopní naplánovať a uskutočniť samostatný let minimálne na území SR, vo všetkých typoch vzdušných priestorov, na malých aeroklubových, ale aj veľkých medzinárodných letiskách, za podmienok VFR a denného svetla, správne komunikovať, navigovať, pripraviť si lietadlo na let, vyplniť potrebné doklady…

Čo ďalej po skončení výcviku?

Po skončení výcviku môžete naďalej ostať členom nášho aeroklubu a za vopred stanovených podmienok využívať niektoré z našich lietadiel na lietanie po Slovensku i vzahraničí. Môžete sa aktívne zúčastňovať všetkých leteckých i neleteckých akcií poriadaných v Aeroklube.

Prečo používame na výcvik WT-9 Dynamic?

Napriek tomu, že pôvodne nebol vyvíjaný pre letecký výcvik, v priebehu niekoľkých rokov sa v tejto roli mimoriadne osvedčil. Medzi nesporné výhody patrí predovšetkým aerodynamická koncepcia, vďaka ktorej je lietadlo výborne ovládateľné v širokom rozsahu rýchlostí a dokáže „odpustiť“ aj prípadne chyby začínajúceho pilota. Devízou je i priestranný interiér, technická podpora výrobcu sídliaceho na letisku Prievidza a vysoká bezpečnosť. Tú zabezpečuje jednak pevná konštrukcia draku, ako aj záchranný padákový systém a veľmi dobrý pomer medzi hmotnosťou lietadla a ťahom motora.

Odporúčaná literatúra:

 • Učebnice pilota – kolektív autorov, nakladateľstvo Svět křídel
 • Učebnice létaní – Vacík M., Zitko K., nakl. Business Media CZ
 • Databáze letišť – nakl. Avion

  V prípade záujmu Vám vieme potrebnú literatúru objednať v špecializovaných kníhkupectvách.

Kontakty

« späť

zápis: 21.05.2015 | počet zobrazení: 0

Kontakt:
Občianske združenie
Aeroklub letisko Prievidza
Letisková 8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.: +421 46 543 06 11
+421 911 11 05 04
fax: +421 – 46 – 543 81 11

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.