Dôležité upozornenie !......................Important notice !

zatvoriť

Dočasné prevádzkové obmedzenia:

  • Zákaz pristátia na RWY v smere 220
  • RWY 04L / 22R (tráva) je dočasne uzatvorená
  • Dovoľujeme si upozorniť na zavedenie odplát za použitie letiska.

.

Temporary Operating Limitations:

  • Prohibition of landing on a runway in the direction of 220
  • RWY 04L / 22R (grass) is temporarily closed
  • We would like to draw your attention to the introduction of airport fees.

.

Prevádzkové informácie o letisku sú k dispozícii v sekcii „Letisko“ Informácie pre pilotov a Prevádzkové informácie

Tel: +421 911 11 05 04

zatvoriť
Kontakt:
Občianske združenie
Aeroklub letisko Prievidza
Letisková 8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.: +421 46 543 06 11
+421 911 11 05 04
fax: +421 – 46 – 543 81 11

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.