Dôležité upozornenie !......................Important notice !

zatvoriť

Dočasné prevádzkové obmedzenia:

 • pred príletom sa o aktuálnom stave letiska vopred informujte u VLP Aeroklubu Prievidza
 • zákaz pristátia na RWY v smere 220
 • (C1397/19 NOTAMN

  Q)LZBB/QRTCA/IV /BO/W/000/080­/4846N01835E003

  A)LZBB B)1907030247 C)1907201839

  D)SR-SS

  E)DOCASNE OBMEDZENY PRIESTOR – LETECKA SUTAZ V PRIESTORE:

  KRUH S POLOMEROM 3 NM SO STREDOM V 484602N 0183518E (ARP LZPE).

  PRILETY VYZIADAT VOPRED TELEFONICKY NA CISLE 0911/11 05 04.

  F)GND G)8000FT AMSL )

  Dovoľujeme si upozorniť na zavedenie odplát za použitie letiska.

.

Temporary Operating Limitations:

 • Before Your arrival contact airfield operator about the current RWY status
 • Prohibition of landing on a runway in the direction of 220
 • (A1397/19 NOTAMN

  Q)LZBB/QRTCA/IV /BO/W/000/080­/4846N01835E003

  D)SR-SS

  E)TEMPORARY RESTRICTED AREA – AIR COMPETITION IN AREA:

  CIRCLE RADIUS 3 NM CENTRED ON 484602N 0183518E (ARP LZPE).

  ARRIVALS O/R IN ADVANCE VIA TEL +421/911/11 05 04.

  F)GND G)8000FT AMSL )

  We would like to draw your attention to the introduction of airport fees.

.

Prevádzkové informácie o letisku sú k dispozícii v sekcii „Letisko“ Informácie pre pilotov a Prevádzkové informácie

Tel: +421 911 11 05 04

zatvoriť
Kontakt:
Občianske združenie
Aeroklub letisko Prievidza
Letisková 8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.: +421 46 543 06 11
+421 911 11 05 04
fax: +421 – 46 – 543 81 11

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.