Dôležité upozornenie !......................Important notice !

zatvoriť

Dočasné prevádzkové obmedzenia:

Aeroklub Prievidza v súvislosti so zabránením šírenia nového koronavírusu prijal nasledovné preventívne opatrenia:

 • S účinnosťou od 17.03.2020 06:00 LT do odvolania je letisko Prievidza uzatvorené pre všetky prílety a odlety s výnimkou zmluvných užívateľov letiska.
 • Súčasne počas tohto obdobia platí v priestoroch Aeroklubu Prievidza zákaz zhromažďovania sa viac, ako 5 osôb súčasne.

  TOTO OBMEDZENIE NEPLATI PRE:

  LETY LIETADIEL VYKONAVAJUCICH CINNOSTI PATRANIA PO LIETADLACH A ZACHRANY LUDSKEHO ZIVOTA, LETY LIETADIEL VYKONAVAJUCICH HASENIE POZIAROV, LETY NA ZMIERNENIE NASLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI, LETY NA HUMANITARNE UCELY, LETY ZDRAVOTNICKEJ ZACHRANNEJ SLUZBY POVOLENE PRISLUSNYM ORGANOM.)

.

Temporary Operating Limitations:

The Aeroclub Prievidza has taken the following precautions to prevent the spread of the new coronavirus:

 • With effect from 17.03.2020 06:00 LT until further notice, Prievidza Airport is closed for all arrivals and departures, except for contractual airport users.
 • At the same time during this period applies to the Aeroklub Prievidza premises ban on gathering more than 5 people.

  THESE RESTRICTIONS DO NOT APPLY FOR:

  FLIGHTS ENGAGED IN A SEARCH AND RESCUE MISSION, FIRE-FIGHTING FLIGHTS, RESCUE OPERATIONS FLIGHTS IN EMERGENCIES, FLIGHTS OPERATING ON A HUMANITARIAN MISSION, MEDICAL FLIGHTS DECLARED BY MEDICAL AUTHORITIES.)

.

Prevádzkové informácie o letisku sú k dispozícii v sekcii „Letisko“ Informácie pre pilotov

e-mail: info@aeroklub-prievidza.sk
Tel: +421 911 11 05 04

zatvoriť
Kontakt:
Občianske združenie
Aeroklub letisko Prievidza
Letisková 8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.: +421 46 543 06 11
+421 911 11 05 04
fax: +421 – 46 – 543 81 11

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.