Počasie:
LZPE - Airfield Prievidza, Slovakia
DATE: 24 January 2020 / 03:01 [02:01UTC]
CURRENT WEATHER:
Temp: -6 °C
Dew: -7 °C
Wind: 0.0 / 342
Wind Gust 10 min max: 0.4
QNH: 1030.4 & Falling slowly
Humidity: 91 %
Rainrate: 0.0 mm/hr
Sunrise: 07:26
Sunset: 16:29

Kontakty

SK » Kontakty

« späť
Občianske združenie Aeroklub letisko Prievidza ********   Aeroklub Prievidza, s.r.o
Letisková 8   Letisková 8
971 03 Prievidza   971 01 Prievidza
IČO: 170 670 06   IČO: 362 969 70
DIČ: 2021143432   DIČ: 2020076696
    IčDPH: SK2020076696
IBAN: SK32 0900 000­0 0000 6650 8­253   IBAN: SK05 0200 000­0 0024 8698 6­058
Register OZ MV SR Bratislava,VVS/1–900/90–6410   OR OS Trenčín, vložka č.:10358/R, oddiel:Sro
       
tel.: +421 46 543 06 11      
fax: +421 46 543 81 11      
e-mail: info@aeroklub-prievidza.sk      

.

Vedenie aeroklubu:

meno funkcia telefón e-mail
František Zlocha prezident združenia +421 905 744 354 frantisek.zlocha@gmail.com
Ľuboš Jánošík riaditeľ letiska / sekretár združenia +421 911 110 504 info@aeroklub-prievidza.sk
Jozef Šnirc člen rady +421 905 271 091 snirc@aerospool.sk
Jiří Wala člen rady +421 908 706 340 jiri.lubica@gmail.com
Juraj Chudý predseda motorového odboru +421 905 199 701 chudy.juraj@gmail.com
Tomáš Bobok predseda bezmotorového odboru +421 907 283 583 tombo.soaring@gmail.com
Ján Oravec predseda parašutistického odboru +421 903 544 301 oravec@vep.sk

 

« späť

zápis: 18.02.2015 | počet zobrazení: 18526

Kontakt:
Občianske združenie
Aeroklub letisko Prievidza
Letisková 8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.: +421 46 543 06 11
+421 911 11 05 04
fax: +421 – 46 – 543 81 11

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.