Počasie:
LZPE - Airfield Prievidza, Slovakia
DATE: 04 April 2020 / 23:44 [21:44UTC]
CURRENT WEATHER:
Temp: 8 °C
Dew: -3 °C
Wind: 2.0 / 69
Wind Gust 10 min max: 4.9
QNH: 1028.0 & Rising slowly
Humidity: 46 %
Rainrate: 0.0 mm/hr
Sunrise: 06:16
Sunset: 19:21

Rok 2020


Súvisiace články: 1 - 5 / 5

Dôležitá informácia

16.03.2020

Preventívne opatrenie

Aeroklub Prievidza v súvislosti so zabránením šírenia nového koronavírusu prijal nasledovné preventívne opatrenia:

  • S účinnosťou od 17.03.2020 06:00 LT do odvolania je letisko Prievidza uzatvorené pre všetky prílety a odlety s výnimkou zmluvných užívateľov letiska.
  • Súčasne počas tohto obdobia platí v priestoroch Aeroklubu Prievidza zákaz zhromažďovania sa viac, ako 5 osôb súčasne.
viac »

Pravidelné školenie personálu

03.02.2020

Vážení členovia AK Prievidza

Rada AK určila termín ročného školenia pilotov Motorového a Bezmotorového odboru na 22.02.2020 o 10:0­0 hod.

viac »

Poukazovanie 2% dane z príjmu

03.02.2020

Vážení priatelia.

V prípade, že sa rozhodnete poukázať nám 2% z Vašej zaplatenej dane z príjmu za rok 2019, postup je prehľadne popísaný na rozhodni.sk

Právnické a fyzické osoby , ktoré si samostatne podávajú daňové priznanie vpisujú údaje o prijímateľovi priamo do daňového priznania.

viac »

Prvé stretnutie záujemcov o výcvik pilota vetroňov

03.02.2020

Vážení priaznivci lietania

Oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 14.02.2020 o 17:00 hod sa v našej klubovni uskutoční zahajovacie stretnutie záujemcov o výcvik pilota vetroňov.

V prípade, že máte záujem stať sa pilotom – príďte na stretnutie.
Predstavíme Vám podmienky, za akých môžete výcvik absolvovať a dohodneme sa na ďalšom postupe.

nabor2020
viac »

Členská schôdza AK

03.01.2020

Vážení členovia Aeroklubu Prievidza.

Rada AK Vás týmto pozýva na výročnú členskú schôdzu nášho Aeroklubu, ktorá sa bude konať dňa 23.02.2020 o 10,0­0 hod v reštaurácii AEROREST na našom letisku.

viac »

Kontakt:
Občianske združenie
Aeroklub letisko Prievidza
Letisková 8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.: +421 46 543 06 11
+421 911 11 05 04
fax: +421 – 46 – 543 81 11

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.