Rok 2024


Súvisiace články: 1 - 2 / 2

Poukazovanie 2% dane z príjmu

01.03.2024

Vážení priatelia.

V prípade, že sa rozhodnete poukázať nám 2% z Vašej zaplatenej dane z príjmu za rok 2023, postup je prehľadne popísaný na rozhodni.sk

Právnické a fyzické osoby , ktoré si samostatne podávajú daňové priznanie vpisujú údaje o prijímateľovi priamo do daňového priznania.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje

Ďakujeme za podporu
.

Údaje o prijímateľovi:

Aeroklub Prievidza, občianske združenie
Letisková 378/8
971 01 Prievidza
IČO: 17067006

viac »

Pozvánka pre členov AK

16.02.2024

Vážení členovia Aeroklubu Prievidza.

Rada AK Vás týmto pozýva na členskú schôdzu nášho Aeroklubu, ktorá sa bude konať dňa 03.03.2024 (nedeľa) o 10:00 hod. v reštaurácii AEROREST na našom letisku.

Periodické školenie leteckého personálu BO + MO sa uskutoční v piatok 01.03.2024 o 17:00 hod a PO 24.03.2024.

Program schôdze je nasledovný:

1. Otvorenie schôdze
2. Prednesenie a schválenie programu prípadne doplnenie
3. Informácia o počte prítomných a uznášaniaschopnosti schôdze
4. Správa o činnosti Rady Aeroklubu za rok 2023
5. Správa o hospodárskom výsledku s.r.o. a o.z. za rok 2023
6. Správa o činnosti BO za rok 2023
7. Správa o činnosti MO za rok 2023
8. Správa o činnosti PO za rok 2023
9. Správa o činnosti Revíznej komisie za rok 2023
10. Informácia o podmienkach leteckej a parašutistickej činnosti na rok 2024
11. Informácia o plánovaných aktivitách AK v r.2024
12. Diskusia, návrhy do uznesenia
13. Návrh uznesenia
14. Hlasovanie o uznesení
15. Periodické školenie z Bezpečnostného programu letiska
16. Periodické školenie z protipožiarnej ochrany
17. Periodické školenie z Letiskovej prevádzkovej príručky
18. Záver

viac »

Kontakt:
Aeroklub Prievidza,
občianske združenie
Letisková 387/8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.:+421 911 11 05 04

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.