Rok 2023


Súvisiace články: 1 - 2 / 2

Pozvánka pre členov AK

02.03.2023

Vážení členovia Aeroklubu Prievidza.

Rada AK Vás týmto pozýva na výročnú členskú schôdzu nášho Aeroklubu, ktorá sa bude konať dňa 25.03.2023 (sobota) o 10,00 hod v reštaurácii AEROREST na našom letisku.

Periodické školenie leteckého personálu bude v piatok 24.03.2023 o 17:0­0 hod.

viac »

Poukazovanie 2% dane z príjmu

23.01.2023

Vážení priatelia.

V prípade, že sa rozhodnete poukázať nám 2% z Vašej zaplatenej dane z príjmu za rok 2022, postup je prehľadne popísaný na rozhodni.sk

Právnické a fyzické osoby , ktoré si samostatne podávajú daňové priznanie vpisujú údaje o prijímateľovi priamo do daňového priznania.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje

Ďakujeme za podporu
.

Údaje o prijímateľovi:

Aeroklub Prievidza, občianske združenie
Letisková 378/8
971 01 Prievidza
IČO: 17067006

viac »

Kontakt:
Aeroklub Prievidza,
občianske združenie
Letisková 387/8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.: +421 46 543 06 11
+421 911 11 05 04
fax: +421 – 46 – 543 81 11

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.