Počasie:
LZPE - Airfield Prievidza, Slovakia
DATE: 29 September 2020 / 10:51 [08:51UTC]
CURRENT WEATHER:
Temp: 12 °C
Dew: 11 °C
Wind: 2.5 / 200
Wind Gust 10 min max: 3.6
QNH: 1015.0 & Steady
Humidity: 93 %
Rainrate: 0.0 mm/hr
Sunrise: 06:42
Sunset: 18:28

Informácie pre verejnosť

SK » Letisko » Informácie pre verejnosť

« späť

Vážení priaznivci letectva.

Ak sa rozhodnete navštíviť naše letisko budete srdečne vítaní. Radi Vám ukážeme naše priestory, lietadlá a porozprávame o našej činnosti.

Je však nutné uvedomiť si, že všetky činnosti spojené s prevádzkou letiska sa riadia pomerne prísnymi bezpečnostnými pravidlami platnej legislatívy SR a EÚ, ktoré je prevádzkovateľ letiska povinný uplatňovať. Tieto pravidlá neumožňujú voľný pohyb osôb ani dopravných prostriedkov po letisku a ich účelom je predovšetkým bezpečnosť civilného letectva, ochrana zdravia a majetku.

Areál letiska je rozdelený na verejný a neverejný priestor, riadne označený výstražnými tabuľami.

Verejným priestorom je vstupná časť s detským ihriskom, letnou terasou a reštauráciou, kde je možné vstupovať bez obmedzenia počas otváracích hodín.

Všetky ostatné prevádzkové a výrobné priestory sú neverejné a vstupovať do nich je možné len v sprievode personálu letiska, ktorý Vás či Vaše deti bude ochotne sprevádzať.

Ďakujeme za pochopenie

tabula1

« späť

zápis: 17.02.2015 | počet zobrazení: 9019

Kontakt:
Občianske združenie
Aeroklub letisko Prievidza
Letisková 8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.: +421 46 543 06 11
+421 911 11 05 04
fax: +421 – 46 – 543 81 11

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.