Prevádzka letiska

SK » Letisko » Informácie pre pilotov » Prevádzka letiska

« späť

Prevádzka letiska

1 Správa letiska Tel.: +421 911 11 05 04
2 Prevádzka letiska APRÍL až OKTÓBER: PO-NE: 08:00 –15:00 LT
    Mimo tohto času 24 hodín vopred
    Velitelia lietadiel sú povinní informovať sa u prevádzkovateľa letiska telefonicky o aktuálnom stave letiska.
    Prílet bez spojenia len po koordinácii a súhlase na tel. čísle +421 911 11 05 04
    Vykonávanie výsadkovej činnosti, v zmysle Úpravy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 4/2010 Pravidlá pre výsadkové činnosti.
    Nočná prevádzka len na základe súhlasu a povolenia prevádzkovateľa letiska 24 hod vopred
    Vykonávanie komerčných činností inými prevádzkovateľmi len na základe povolenia prevádzkovateľa letiska
3 Zdravotná služba NIL
4 Bezpečnostná ochrana letiska NIL
5 Hasičaská záchranná služba Na vyžiadanie, pre prúdové lietadlá a počas nočnej prevádzky pre lietadlá nad 2t MTOM

Miestne pravidlá prevádzky

1 Letiskové okruhy Ľavý okruh RWY 22 a pravý okruh RWY 04 – motorová prevádzka
    Pravý okruh RWY 22 a ľavý okruh RWY 04 – bezmotorová prevádzka
2 Navijakové vzlety RWY 22R / 04L
3 Paralelná prevádzka na RWY Súčasná prevádzka na paralelných dráhach nie je povolená okrem schválených postupov počas súťaží v bezmotorovom lietaní
4 TWY – Rolovacie dráhy rolovanie sa vykonáva podľa grafickej prílohy
5 Doskoková plocha Podľa grafickej prílohy
6 Výsadkové činnosti v zmysle Úpravy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 4/2010 Pravidlá pre výsadkové činnosti.
7 Nočná prevádzka obmedzená, na vyžiadanie, len s povolením prevádzkovateľa letiska
8 Vrtuľníky Pristátia a vzlety len na vyznačenom mieste „H“

Doplňujúce informácie

1 Prostriedky pre spojenie s lietadlom a) rádiové – druh spojenia VHF
    b) frekvencia 123,055 MHz
    c) vizuálne – zástavky
2 Iné letiská v blízkosti letiska NIL
3 Postupy na zmenšenie hluku a) V súvislosti s priblížením na pristátie musí byť dodržiavaná minimálna výška 2000 ft ALT pre motorové lietadlá nad mestom Prievidza a kúpeľmi Bojnice
    b) Zákaz vykonávania nízkych prieletov
  Obmedzenia pre vzlet RWY 04R/L: a) vzlet musí začať od začiatku RWY
    b) zákruta po vzlete môže byť zahájená až po dosiahnutí N okraja mesta Prievidza
    c) nelietať nad zastavanými plochami mesta Prievidza
    d) pravý prevádzkový okruh
4 Prostriedky na odstránenie nespôsobilých lietadiel z pohybových plôch Traktor, štvorkolka

« späť

zápis: 09.01.2020 | počet zobrazení: 0

Kontakt:
Aeroklub Prievidza,
občianske združenie
Letisková 387/8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.: +421 46 543 06 11
+421 911 11 05 04
fax: +421 – 46 – 543 81 11

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.