Zimná prevádzka

SK » Letisko » Informácie pre pilotov » Zimná prevádzka

« späť

Zimná prevádzka letiska

Vzhľadom na lokalitu letiska a stálosť snehovej pokrývky sa zimná prevádzka rozdeľuje na prevádzku:

 • Bez snehovej pokrývky
 • So snehovou pokrývkou

  Pri prevádzke bez snehovej pokrývky platia rovnaké ustanovenia, ako pri prevádzke v letných mesiacoch, so zvýšenou pozornosťou na možný výskyt premočenia povrchu pohybových plôch.

  Pri prevádzke so snehovou pokrývkou, s ohľadom na vonkajšiu teplotu a výšku snehovej pokrývky sa určuje nasledovný postup:

Pre nespevnené trávnaté plochy:

 • snehová pokrývka do výšky 0,05 m – nevyžaduje sa žiadna činnosť
 • snehová pokrývka ≥0,05 m – vyžaduje sa valcovanie nespevnených RWY a pohybových plôch

Pre spevnené plochy a svetelné návestidlá:

 • vyžaduje sa mechanické čistenie a odstránenie snehovej pokrývky
 • zimná prevádzka na spevnených plochách letiska je povolená len v prípade ak RWY je čistá a suchá, bez snehovej a ľadovej pokrývky.

  Zimná údržba prevádzkových plôch letiska sa vykonáva s ohľadom na technické a personálne možnosti prevádzkovateľa letiska Prievidza.

O aktuálnom stave prevádzkovej použiteľnosti letiska, pohybových a odstavných plôch počas zimného obdobia je nutné informovať sa vopred u VLP AK Prievidza,

« späť

zápis: 09.01.2020 | počet zobrazení: 136

Kontakt:
Aeroklub Prievidza,
občianske združenie
Letisková 387/8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.:+421 911 11 05 04

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.