Parametre RWY, TWY, APN

SK » Letisko » Informácie pre pilotov » Parametre RWY, TWY, APN

« späť

Parametre RWY

RWY Zem. smer RWY (m) CWY (m) RWY Strip (m) TORA (m) ASDA (m) TODA (m) LDA (m) Únosnosť Povrch
04R 036° 949×23 60×80 1069×80 1009 1009 1069 949 PCN29F/D/W/T Asfalt
22L 216° 949×23 60×80 1069×80 1021 1021 1081 949 PCN29F/D/W/T Asfalt
04L 036° 944×55 60×112 1064×112 944 944 1004 944 5700kg / 0,4MPa Tráva
22R 216° 944×55 60×112 1064×112 944 944 1004 944 5700kg / 0,4MPa Tráva

Spevnená RWY 22L/04R je po celej svojej dĺžke priečne drážkovaná pre zabezpečenie lepších brzdných účinkov. Drážkovanie končí cca 3m od pozdĺžnych okrajov RWY

Parametre drážkovania v mm:

drazkovanie

Odbavovacia plocha (APN):

Odbavovacia plocha APN má nepravidelný tvar s asfaltovým povrchom, únosnosťou PCN 29F/D/W/T a celkové rozmery má 89,38×80,14 m.
Pri juhozápadnej hrane APN je zriadená plocha pre plnenie lietadiel LPH o rozmeroch 20,40×16,32.
Únosnosť odbavovacej plochy zodpovedá únosnosti RWY 04R/22L resp. TWY A.

Rolovacia dráha (TWY) RWY 22L/04R

Dĺžka: 57,65 m
Šírka: 10,50 m
Povrch: asfalt
Únosnosť: PCN 29F/D/W/T

TWY Strip

Šírka TWY Stripu siaha do vzdialenosti 21,5 m na každú stranu od osi TWY (celková šírka TWY Stripu je 43 m). Upravená časť povrchu TWY Stripu siaha do vzdialenosti 12,5 m od osi TWY tj. 7,25 m za hranu TWY. TWY Strip je trávnatý o únosnosti rovnakej ako má RWY Strip RWY 04R/22L.

Vizuálne prostriedky

Osové značenie:
RWY 22L/04R Podľa grafickej prílohy
RWY 22R/04L NIL
 
Prahové značenie:
RWY 22L/04R Podľa grafickej prílohy
RWY 22R/04L značky v tvare písmena „L“ s rozmermi 0,8×6×4,5 m
 
Postranné značenie:  
RWY 22L/04R Podľa grafickej prílohy
RWY 22R/04L obdĺžnikové značky s rozmermi 0,8×3 m rozmiestnené pozdĺž RWY každých 200 m.
Značenie TWY Podľa grafickej prílohy
Značenie hraníc letiska Medzníky bielo-červené každých 100 m
Návestná plocha Rozmery plochy 9×9 m. Umiestnená južne APN
Veterný rukáv Umiestnený na hangári Aeroklubu, osvetlený
Svetelné zariadenia pre nočnú prevádzku
Rozjazdová a dojazdová plocha podľa grafickej prílohy

« späť

zápis: 09.01.2020 | počet zobrazení: 0

Kontakt:
Aeroklub Prievidza,
občianske združenie
Letisková 387/8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.: +421 46 543 06 11
+421 911 11 05 04
fax: +421 – 46 – 543 81 11

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.