Rok 2022


Súvisiace články: 1 - 4 / 4

Dočasné prevádzkové obmedzenia

26.05.2022

Dočasné prevádzkové obmedzenia:

Z dôvodu konania akcie „Deň detí…“ budú na letisku Prievidza platiť nasledovné obmedzenia:

27.05.2022 od 17:00 LT – vytyčovanie priestoru (pohyb osôb v blízkosti RWY a APN)
28.05.2022 od 07:00 do 17:00 LT – konanie podujatia

V týchto časoch budú platiť obmedzenia pre vzlety a pristátia lietadiel, odstavné plochy budú úplne neprístupné.

Pre všetky prílety sa vyžaduje povolenie prevádzkovateľa letiska vopred.

.

Temporary Operating Limitations:

Due to the „Children's Day …“ event, the following restrictions will apply at Prievidza Airport:

27.05.2022 from 17:00 LT – demarcation of the area (movement of persons near the runway and APN)
28.05.2022 from 07:00 to 17:00 LT – event

During these times, restrictions will apply to aircraft take-offs and landings, and parking areas will be completely inaccessible.

Prior arrival permission is required from the airport operator for all arrivals.

.

e-mail: info@aeroklub-prievidza.sk
Tel: +421 911 11 05 04

viac »

Pozvánka na členskú schôdzu

28.02.2022

Vážení členovia Aeroklubu Prievidza.

Rada AK Vás týmto pozýva na výročnú členskú schôdzu nášho Aeroklubu, ktorá sa bude konať dňa 27.03.2022 o 10,0­0 hod v reštaurácii AEROREST na našom letisku.

Program schôdze je nasledovný:

viac »

Zahájenie výcviku pilotov vetroňov

14.02.2022

Vážení priaznivci lietania

Oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 26.02.2022 o 10:00 hod sa v našej klubovni uskutoční zahajovacie stretnutie záujemcov o výcvik pilota vetroňov.

V prípade, že máte záujem stať sa pilotom – príďte na stretnutie.
Predstavíme Vám podmienky, za akých môžete výcvik absolvovať a dohodneme sa na ďalšom postupe.

viac »

Poukazovanie 2% dane z príjmu

28.01.2022

Vážení priatelia.

V prípade, že sa rozhodnete poukázať nám 2% z Vašej zaplatenej dane z príjmu za rok 2021, postup je prehľadne popísaný na rozhodni.sk

Právnické a fyzické osoby , ktoré si samostatne podávajú daňové priznanie vpisujú údaje o prijímateľovi priamo do daňového priznania.

viac »

Kontakt:
Aeroklub Prievidza,
občianske združenie
Letisková 387/8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.: +421 46 543 06 11
+421 911 11 05 04
fax: +421 – 46 – 543 81 11

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.