Pozvánka pre členov AK

Novinky z aeroklubu » Rok 2024 » Pozvánka pre členov AK

« späť

Vážení členovia Aeroklubu Prievidza.

Rada AK Vás týmto pozýva na členskú schôdzu nášho Aeroklubu, ktorá sa bude konať dňa 03.03.2024 (nedeľa) o 10:00 hod. v reštaurácii AEROREST na našom letisku.

Periodické školenie leteckého personálu BO + MO sa uskutoční v piatok 01.03.2024 o 17:00 hod a PO 24.03.2024.

Program schôdze je nasledovný:

1. Otvorenie schôdze
2. Prednesenie a schválenie programu prípadne doplnenie
3. Informácia o počte prítomných a uznášaniaschopnosti schôdze
4. Správa o činnosti Rady Aeroklubu za rok 2023
5. Správa o hospodárskom výsledku s.r.o. a o.z. za rok 2023
6. Správa o činnosti BO za rok 2023
7. Správa o činnosti MO za rok 2023
8. Správa o činnosti PO za rok 2023
9. Správa o činnosti Revíznej komisie za rok 2023
10. Informácia o podmienkach leteckej a parašutistickej činnosti na rok 2024
11. Informácia o plánovaných aktivitách AK v r.2024
12. Diskusia, návrhy do uznesenia
13. Návrh uznesenia
14. Hlasovanie o uznesení
15. Periodické školenie z Bezpečnostného programu letiska
16. Periodické školenie z protipožiarnej ochrany
17. Periodické školenie z Letiskovej prevádzkovej príručky
18. Záver

« späť

zápis: 16.02.2024 | počet zobrazení: 160

Kontakt:
Aeroklub Prievidza,
občianske združenie
Letisková 387/8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.:+421 911 11 05 04

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.