Rok 2020


Súvisiace články: 1 - 7 / 7

Oznámenie

19.05.2020

Dočasné prevádzkové obmedzenia:

Dňa 20.05.2020 od 07:00 do 15:00 LT bude úplne uzavretá RWY 04R/22L (asfalt) – údržba.
RWY 04L/22R (tráva) bude v prevádzke bez obmedzenia.

.

Temporary Operating Limitations:

On 20/05/2020 7:00a.m. to 3:00p.m. LT will be completely closed runway 04R/22L (asphalt) – maintenance.
RWY 04L/22R (grass) will be in operation without restrictions.

.

viac »

Upresnenie činnosti AK

08.04.2020

Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie , ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod. Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.

Rada AK Prievidza rozhodnutím zo dňa 07.04.2020 v tejto súvislosti upresňuje činnosť AK nasledovne:

V období platnosti obmedzenia pohybu je akákoľvek činnosť AK na letisku Prievidza pozastavená. Pozastavenie sa nevzťahuje na výnimky uvedené v uznesení vlády SR.

viac »

Dôležitá informácia

16.03.2020

Preventívne opatrenie (zrušené)

Aeroklub Prievidza v súvislosti so zabránením šírenia nového koronavírusu prijal nasledovné preventívne opatrenia:

  • S účinnosťou od 17.03.2020 06:00 LT do odvolania je letisko Prievidza uzatvorené pre všetky prílety a odlety s výnimkou zmluvných užívateľov letiska.
  • Súčasne počas tohto obdobia platí v priestoroch Aeroklubu Prievidza zákaz zhromažďovania sa viac, ako 5 osôb súčasne.
viac »

Pravidelné školenie personálu

03.02.2020

Vážení členovia AK Prievidza

Rada AK určila termín ročného školenia pilotov Motorového a Bezmotorového odboru na 22.02.2020 o 10:0­0 hod.

viac »

Poukazovanie 2% dane z príjmu

03.02.2020

Vážení priatelia.

V prípade, že sa rozhodnete poukázať nám 2% z Vašej zaplatenej dane z príjmu za rok 2019, postup je prehľadne popísaný na rozhodni.sk

Právnické a fyzické osoby , ktoré si samostatne podávajú daňové priznanie vpisujú údaje o prijímateľovi priamo do daňového priznania.

viac »

Prvé stretnutie záujemcov o výcvik pilota vetroňov

03.02.2020

Vážení priaznivci lietania

Oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 14.02.2020 o 17:00 hod sa v našej klubovni uskutoční zahajovacie stretnutie záujemcov o výcvik pilota vetroňov.

V prípade, že máte záujem stať sa pilotom – príďte na stretnutie.
Predstavíme Vám podmienky, za akých môžete výcvik absolvovať a dohodneme sa na ďalšom postupe.

nabor2020
viac »

Členská schôdza AK

03.01.2020

Vážení členovia Aeroklubu Prievidza.

Rada AK Vás týmto pozýva na výročnú členskú schôdzu nášho Aeroklubu, ktorá sa bude konať dňa 23.02.2020 o 10,0­0 hod v reštaurácii AEROREST na našom letisku.

viac »

Kontakt:
Aeroklub Prievidza,
občianske združenie
Letisková 387/8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.:+421 911 11 05 04

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.