Rok 2018


Súvisiace články: 1 - 10 / 10

Uzávierka letiska od 15.08.2018

13.08.2018

Dôležité upozornenie!

Od 15.08.2018 je Letisko Prievidza uzavreté z dôvodu modernizácie. Počas realizácie výstavby bude letisko uzatvorené pre všetky prílety a odlety. Pre potreby prevádzkovateľa letiska a jeho užívateľov bude dočasne zriadená neverejná RWY 04/22. Použitie dočasnej RWY je možné len na základe povolenia prevádzkovateľa letiska. Informácie sú poskytované na:
TEL: +421 911 11 05 04
http: www.aeroklub-prievidza.sk

viac »

Pozor zmena frekvencie !

23.05.2018

Od 24.05.2018 – 123,055 MHz

viac »

Zmena komunikačnej frekvencie - oprava

27.04.2018

Posunutie termínu zmeny

Od 26. apríla 2018 mala byť na území Slovenskej republiky vykonaná podstatná časť prechodu komunikačných frekvencií na rozostup kanálu 8.33 kHz, týkajúce sa prevažne VFR letísk. K 26. aprílu však ŽIADNA ZMENA neprebehne a nové komunikačné kanály budú postupne posunutie termínu zmeny vstupovať do platnosti až neskôr v priebehu roka. Frekvencie, pri ktorých bol plánovaný prechod na 26. apríla zostávajú zatiaľ v platnosti (s pôvodným rozostupom 25 kHz), pokiaľ nebude každá jednotlivá zmena vypublikovaná v AIP SR (AIP SR Vol. I – sekcia ENR 2.2 a Vol. III – VFR

Na letisku Prievidza z tohto dôvodu dôjde k zmene frekvencie až od 24. mája 2018.

viac »

Prvé stretnutie záujemcov o výcvik pilota vetroňov

04.04.2018

Vážení priaznivci lietania

Oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 06.04.2018 o 17:00 hod sa v našej klubovni uskutoční zahajovacie stretnutie záujemcov o výcvik pilota vetroňov.

V prípade, že máte záujem stať sa pilotom – príďte na stretnutie.
Predstavíme Vám podmienky, za akých môžete výcvik absolvovať a dohodneme sa na ďalšom postupe.

viac »

Členská schôdza AK

26.02.2018

Vážení členovia Aeroklubu Prievidza.

Rada AK Vás týmto pozýva na členskú schôdzu nášho Aeroklubu, ktorá sa bude konať dňa 18.03.2018 o 10,0­0 hod. v reštaurácii AEROREST na našom letisku.

viac »

Poukazovanie 2% dane

20.02.2018

Vážení priatelia.

V prípade, že sa rozhodnete poukázať nám 2% z Vašej zaplatenej dane z príjmu za rok 2017, postup je prehľadne popísaný na rozhodni.sk

Právnické a fyzické osoby , ktoré si samostatne podávajú daňové priznanie vpisujú údaje o prijímateľovi priamo do daňového priznania.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje.

viac »

Zmena frekvencie LZPE

19.02.2018

Od 26.04.2018 – 123,055 MHz

V súvislosti s postupným prechodom na kanálový rozostup 8,33kHz v civilnom leteckom frekvenčnom pásme sa mení aj komunikačná frekvencia nášho letiska.

Na základe našej individuálnej žiadosti nám Dopravný úrad pridelil novú frekvenciu pre hlasovú komunikáciu – 123,055 MHz.

K prechodu na túto frekvenciu dôjde podľa časového harmonogramu zverejneného v AIC A5/17 dňom 26.04.2018 od 00:00 hod.

viac »

PMSR 2018

19.02.2018

Registrácia spustená

Oznamujeme spustenie registrácie Plachtárskych majstrovstiev Slovenska 2018. PMSR 2018 sa uskutočnia v termíne 10 – 22.06.2018. Súťaž bude súčasne predzávodom 20th FAI European Gliding Championship, ktoré organizujeme v budúcom roku.

Registrácia a ďalšie informácie sú dostupné na www.pmsr.sk

viac »

Oznam pre členov AK

19.02.2018

Vážení členovia AK Prievidza

Rada AK na svojom zasadnutí 14.12.2017 určila termíny školení odborností a členskej schôdze nasledovne:

  • školenie PO 10.03.2018
  • školenie MO + BO 17.03.2018
  • členská schôdza AK 18.03.2018

Ďalšie dôležité termíny SNA:

viac »

PF 2018

01.01.2018
PF2018
viac »

Kontakt:
Aeroklub Prievidza,
občianske združenie
Letisková 387/8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.: +421 46 543 06 11
+421 911 11 05 04
fax: +421 – 46 – 543 81 11

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.