Pozvánka na členskú schôdzu

Novinky z aeroklubu » Rok 2017 » Pozvánka na členskú schôdzu

« späť

Vážení členovia AK Prievidza

Rada AK Vás týmto pozýva na výročnú členskú schôdzu nášho Aeroklubu, ktorá sa bude konať dňa 19.03.2017 o 10,0­0 hod v reštaurácii AEROREST na našom letisku.

Program schôdze je nasledovný:

1. Otvorenie schôdze
2. Prednesenie a schválenie programu prípadne doplnenie, voľba jednotlivých komisií.
3. Správa o činnosti Rady Aeroklubu za rok 2016
4. Správa o činnosti BO za rok 2016
5. Správa o činnosti MO za rok 2016
6. Správa o činnosti PO za rok 2016
7. Správa o činnosti Revíznej komisie za rok 2016
8. Správa o hospodárení aeroklubu za rok 2016
9. Informácia o podmienkach leteckej a parašutistickej činnosti na rok 2017
10. Informácia o plánovaných aktivitách AK v r.2017
11. Voľba členov Rady AK
12. Voľba členov Revíznej komisie AK
13. Diskusia, návrhy do uznesenia
14. Návrh uznesenia
15. Hlasovanie o uznesení
16. Periodické školenie z Bezpečnostného programu letiska
17. Periodické školenie z protipožiarnej ochrany
18. Periodické školenie z Letiskovej prevádzkovej príručky
19. Záver

« späť

zápis: 14.02.2017 | počet zobrazení: 3120

Kontakt:
Aeroklub Prievidza,
občianske združenie
Letisková 387/8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.:+421 911 11 05 04

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.