Počasie:
LZPE - Airfield Prievidza, Slovakia
DATE: 18 September 2020 / 12:16 [10:16UTC]
CURRENT WEATHER:
Temp: 18 °C
Dew: 4 °C
Wind: 1.7 / 103
Wind Gust 10 min max: 4.0
QNH: 1027.1 & Steady
Humidity: 38 %
Rainrate: 0.0 mm/hr
Sunrise: 06:26
Sunset: 18:51

Členská schôdza AK

Novinky z aeroklubu » Rok 2019 » Členská schôdza AK

« späť

Vážení členovia Aeroklubu Prievidza.

Rada AK Vás týmto pozýva na výročnú členskú schôdzu nášho Aeroklubu, ktorá sa bude konať dňa 24.03.2019 o 10,0­0 hod v reštaurácii AEROREST na našom letisku.

Program schôdze je nasledovný:

 1. Otvorenie schôdze
 2. Prednesenie a schválenie programu prípadne doplnenie, voľba jednotlivých komisií.
 3. Správa o činnosti Rady Aeroklubu za rok 2018
 4. Správa o činnosti BO za rok 2018
 5. Správa o činnosti MO za rok 2018
 6. Správa o činnosti PO za rok 2018
 7. Správa o činnosti Revíznej komisie za rok 2018
 8. Správa o hospodárení aeroklubu za rok 2018
 9. Informácia o podmienkach leteckej a parašutistickej činnosti na rok 2019
 10. Informácia o plánovaných aktivitách AK v r.2019
 11. Voľba členov Rady AK
 12. Voľba členov Revíznej komisie AK
 13. Diskusia, návrhy do uznesenia
 14. Návrh uznesenia
 15. Hlasovanie o uznesení
 16. Periodické školenie z Bezpečnostného programu letiska
 17. Periodické školenie z protipožiarnej ochrany
 18. Periodické školenie z Letiskovej prevádzkovej príručky
 19. Záver

V zmysle volebného poriadku AK Rada AK ďalej oznamuje:

Termín na predloženie žiadostí o zaradenie na kandidátnu listinu do Rady a Revíznej komisie AK je do 08.03.2019 12,00 hod.

Žiadosť musí byť predložená písomne v stanovenom termíne a okrem osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko) musí obsahovať názov funkcie na ktorú uchádzač kandiduje. Uchádzač môže kandidovať len na jednu z uvedených funkcií:

 1. Prezident
 2. Sekretár
 3. Člen rady
 4. Člen rady
 5. Predseda BO
 6. Predseda MO
 7. Predseda PO
 8. Člen revíznej komisie (traja členovia)

« späť

zápis: 26.02.2019 | počet zobrazení: 702

Kontakt:
Občianske združenie
Aeroklub letisko Prievidza
Letisková 8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.: +421 46 543 06 11
+421 911 11 05 04
fax: +421 – 46 – 543 81 11

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.