Členská schôdza AK

Novinky z aeroklubu » Rok 2020 » Členská schôdza AK

« späť

Vážení členovia Aeroklubu Prievidza.

Rada AK Vás týmto pozýva na výročnú členskú schôdzu nášho Aeroklubu, ktorá sa bude konať dňa 23.02.2020 o 10,0­0 hod v reštaurácii AEROREST na našom letisku.

Program schôdze je nasledovný:

 1. Otvorenie schôdze
 2. Prednesenie a schválenie programu prípadne jeho doplnenie, voľba jednotlivých komisií.
 3. Správa o činnosti Rady Aeroklubu za rok 2019
 4. Správa o činnosti BO za rok 2019
 5. Správa o činnosti MO za rok 2019
 6. Správa o činnosti PO za rok 2019
 7. Správa o činnosti Revíznej komisie za rok 2019
 8. Správa o hospodárení aeroklubu za rok 2019
 9. Informácia o podmienkach leteckej a parašutistickej činnosti na rok 2020
 10. Informácia o plánovaných aktivitách AK v r.2020
 11. Návrh na predaj a kúpu leteckej techniky
 12. Návrh zmeny stanov AK
 13. Voľba členov Rady AK
 14. Voľba členov Revíznej komisie AK
 15. Diskusia, návrhy do uznesenia
 16. Návrh uznesenia
 17. Hlasovanie o uznesení
 18. Periodické školenie z Bezpečnostného programu letiska
 19. Periodické školenie z protipožiarnej ochrany
 20. Periodické školenie z Letiskovej prevádzkovej príručky
 21. Záver

V zmysle volebného poriadku AK Rada AK ďalej oznamuje:

Termín na predloženie žiadostí o zaradenie na kandidátnu listinu do Rady a Revíznej komisie AK je do 16.02.2020 12,00 hod.

Žiadosť musí byť predložená písomne v stanovenom termíne (sekretárovi aeroklubu) a okrem osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko) musí obsahovať názov funkcie na ktorú uchádzač kandiduje. Uchádzač môže kandidovať len na jednu z uvedených funkcií:

 1. Prezident
 2. Sekretár
 3. Člen rady
 4. Člen rady
 5. Predseda BO
 6. Predseda MO
 7. Predseda PO
 8. Člen revíznej komisie (traja členovia

« späť

zápis: 03.01.2020 | počet zobrazení: 1791

Kontakt:
Aeroklub Prievidza,
občianske združenie
Letisková 387/8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.:+421 911 11 05 04

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.