Členská schôdza AK

Novinky z aeroklubu » Rok 2018 » Členská schôdza AK

« späť

Vážení členovia Aeroklubu Prievidza.

Rada AK Vás týmto pozýva na členskú schôdzu nášho Aeroklubu, ktorá sa bude konať dňa 18.03.2018 o 10,0­0 hod. v reštaurácii AEROREST na našom letisku.

Program schôdze je nasledovný:

 1. Otvorenie schôdze
 2. Prednesenie a schválenie programu prípadne jeho doplnenie
 3. Informácia o počte prítomných a uznášaniaschopnosti schôdze
 4. Správa o činnosti Rady Aeroklubu za rok 2017
 5. Správa o hospodárskom výsledku s.r.o. a o.z. za rok 2017
 6. Správa o činnosti BO za rok 2017
 7. Správa o činnosti MO za rok 2017
 8. Správa o činnosti PO za rok 2017
 9. Správa o činnosti Revíznej komisie
 10. Informácia o podmienkach leteckej a parašutistickej činnosti na rok 2018
 11. Informácia o uskutočnených a plánovaných aktivitách AK
 12. Diskusia, návrhy do uznesenia
 13. Návrh uznesenia
 14. Hlasovanie o uznesení
 15. Periodické školenie z Bezpečnostného programu letiska
 16. Periodické školenie z protipožiarnej ochrany
 17. Periodické školenie z Letiskovej prevádzkovej príručky
 18. Záver

« späť

zápis: 26.02.2018 | počet zobrazení: 2898

Kontakt:
Aeroklub Prievidza,
občianske združenie
Letisková 387/8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.:+421 911 11 05 04

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.