Dočasné prevádzkové obmedzenia

Novinky z aeroklubu » Rok 2022 » Dočasné prevádzkové obmedzenia

« späť

Dočasné prevádzkové obmedzenia:

Z dôvodu konania akcie „Deň detí…“ budú na letisku Prievidza platiť nasledovné obmedzenia:

27.05.2022 od 17:00 LT – vytyčovanie priestoru (pohyb osôb v blízkosti RWY a APN)
28.05.2022 od 07:00 do 17:00 LT – konanie podujatia

V týchto časoch budú platiť obmedzenia pre vzlety a pristátia lietadiel, odstavné plochy budú úplne neprístupné.

Pre všetky prílety sa vyžaduje povolenie prevádzkovateľa letiska vopred.

.

Temporary Operating Limitations:

Due to the „Children's Day …“ event, the following restrictions will apply at Prievidza Airport:

27.05.2022 from 17:00 LT – demarcation of the area (movement of persons near the runway and APN)
28.05.2022 from 07:00 to 17:00 LT – event

During these times, restrictions will apply to aircraft take-offs and landings, and parking areas will be completely inaccessible.

Prior arrival permission is required from the airport operator for all arrivals.

.

e-mail: info@aeroklub-prievidza.sk
Tel: +421 911 11 05 04

« späť

zápis: 26.05.2022 | počet zobrazení: 590

Kontakt:
Aeroklub Prievidza,
občianske združenie
Letisková 387/8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.:+421 911 11 05 04

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.