Pozvánka na členskú schôdzu

Novinky z aeroklubu » Rok 2022 » Pozvánka na členskú schôdzu

« späť

Vážení členovia Aeroklubu Prievidza.

Rada AK Vás týmto pozýva na výročnú členskú schôdzu nášho Aeroklubu, ktorá sa bude konať dňa 27.03.2022 o 10,0­0 hod v reštaurácii AEROREST na našom letisku.

Program schôdze je nasledovný:

1. Otvorenie schôdze
2. Prednesenie a schválenie programu prípadne doplnenie, voľba jednotlivých komisií.
3. Správa o činnosti Rady Aeroklubu za rok 2021
4. Správa o činnosti BO za rok 2021
5. Správa o činnosti MO za rok 2021
6. Správa o činnosti PO za rok 2021
7. Správa o činnosti Revíznej komisie za rok 2020, 2021
8. Správa o hospodárení aeroklubu za rok 2021
9. Informácia o podmienkach leteckej a parašutistickej činnosti na rok 2022
10. Informácia o plánovaných aktivitách AK v r.2022
11. Voľba členov Rady AK
12. Voľba členov Revíznej komisie AK
13. Schválenie zmeny stanov a smerníc AK
14. Diskusia, návrhy do uznesenia
15. Návrh uznesenia
16. Hlasovanie o uznesení
17. Periodické školenie z Bezpečnostného programu letiska
18. Periodické školenie z Protipožiarnej ochrany
19. Periodické školenie z Letiskovej prevádzkovej príručky
20. Záver

V zmysle volebného poriadku AK Rada AK ďalej oznamuje:

Termín na predloženie žiadostí o zaradenie na kandidátnu listinu do Rady a Revíznej komisie AK je do 20.03.2022 12,00 hod.

Žiadosť musí byť predložená písomne v stanovenom termíne a okrem osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko) musí obsahovať názov funkcie na ktorú uchádzač kandiduje. Uchádzač môže kandidovať len na jednu z uvedených funkcií:
1) Prezident
2) Sekretár
3) Člen rady
4) Člen rady
5) Predseda BO
6) Predseda MO
7) Predseda PO
8) Člen revíznej komisie (traja členovia)

Kontaktnou osobou pre preberanie žiadostí je sekretár AK, alebo oficiálna e-mailová adresa AK nfo@aeroklub-prievidza.sk.

Prievidza dňa 28.02.2022

« späť

zápis: 28.02.2022 | počet zobrazení: 707

Kontakt:
Aeroklub Prievidza,
občianske združenie
Letisková 387/8
971 03   Prievidza

IČO: 170 670 06
DIČ: 2021143432

tel.:+421 911 11 05 04

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.